Tarieven voor Coaching

De tarieven voor particulieren zijn € 90,= per sessie van gemiddeld anderhalf uur. Het intakegesprek is € 25,= en duurt meestal een half uur.

Digitaal Coachen (via mail) is niet locatie- of tijd gebonden en hierdoor voordeliger geprijsd. De kosten zijn € 40,= per mailwisseling (vraag, antwoord, terugkoppeling, feedback). De intake via mailwisseling kost € 15,=.

Alle kosten zijn inclusief het opstellen van het coaching plan en eventueel gebruik van (trainings-) materiaal en is exclusief BTW.

Voor coaching binnen bedrijven of groepen wordt een prijsafspraak op maat gemaakt. Neem ook hiervoor gerust contact op via mail.

Tarieven voor bijles

De kosten voor bijles aan kinderen op de basisschool en onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn € 22,50 per uur (excl. BTW) dit is zonder materiaal. Om gericht bijles en studiebegeleiding te kunnen geven is het meest effectief om met eigen opdrachten van school en eigen boeken te werken.

Betalen

De kosten voor coaching of bijles kunnen direct (gepast) per sessie worden afgerekend of door overmaking binnen 7 dagen d.m.v. een factuur óf middels een betaalverzoek in uw whatsapp. Pinnen is (nog) NIET mogelijk. In verband met declaratiemogelijkheden krijgt u altijd een factuur in pdf per mail opgestuurd na afloop van iedere sessie. Wilt u graag een vast aantal sessies in het coaching plan laten vaststellen en het gehele traject ineens betalen dan kan dit op aanvraag op één factuur gezet worden. Het gehele bedrag dient dan binnen 14 dagen na de eerste sessie te worden voldaan. Voor bedrijven geldt dat er één totaalprijs voor de sessies wordt gefactureerd.