Vergoedingen

Coaching kan voor verschillende doeleinden worden ingezet en daarom is vergoeding vanuit verschillende bronnen mogelijk. Om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen is het altijd raadzaam om eerst na te gaan hoe de kosten vergoed kunnen worden en hier vooraf informatie over in te winnen en afspraken over te maken.

Via de werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren.

Via de Arbo-dienst van uw bedrijf, bijvoorbeeldĀ in het kader van burn-out preventie. Hierbij dient u contact op te nemen met de bedrijfsarts.

Via de belasting

Wanneer u als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kunt u deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die u nodig heeft voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via de ziektekostenverzekering

Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Coaching wordt door een zorgverzekeraar vaak vergoed onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen. Soms bieden verzekeraars (bijvoorbeeld Energiek) een aparte vergoeding voor coaching. Ik adviseer daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching vooraf na te gaan bij de eigen ziektekostenverzekeraar.

Via PGB

Mensen met een PersoonsGebondenBudget kunnen in een aantal gevallen de kosten via PGB vergoed krijgen.

Via het UWV

Als u een uitkering ontvangt, dan kunt u bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiƫle middelen ten behoeve van uw herstel en re-integratie. U kunt met het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan u beschikbaar waarmee u het coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

studenten en minima

Ik vind het belangrijk dat iedereen, ook diegenen die het niet zo breed hebben, van coaching gebruik moet kunnen maken. In een aantal gevallen hanteer ik voor deze groep een speciaal kortingstarief. Meer weten? Geef bij het maken van de afspraak aan dat u van deze regeling gebruik wilt maken, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.